Kempische Amateur Radioclub PI4KAR
Bladel opgericht 10 november 1993
 
 
 
 

AGENDA&NIEUWS

UITNODIGING Vrijwilligers KARMARKT

Graag nodigen we je weer uit om mee te werken aan de KARradiomarkt
In het bijzonder met de vraag aan jou: wil je ons (weer) helpen als medewerker bij de 
23e KARradiomarkt , die op zondag 23 december 2018 wordt gehouden Den Herd in Bladel.
De werkzaamheden zijn over het algemeen eenvoudig.
Je kan op zaterdag 22-12… en of zondag 23-12 op samen afgesproken tijden aanwezig zijn om je werkzaamheden uit te voeren. 


Als medewerker kun je, zoals je weet, enkele voordelen verbinden waarvan toch het belangrijkste is dat je als eerste bij de koopjes kunt zijn. 

Wij plannen je zodanig in, dat je voldoende tijd vrij hebt voor de markt zelf. Voor gratis eten en drinken wordt gezorgd. Op donderdag 20 december wordt de voorbereidingsavond gehouden in het KARhome om 20 uur.PI25KAR 25 jarig jubileum.

Afgelopen zaterdag 10-11 hebben wij ons 25 jarig jubileum gevierd in en rondom het KARhome, lekker druk bezocht en heel gezellig. Op naar de volgende 25 jaar.
CQWW contest


Resultaat CQWW SSB contest 957 Qso's en 500000 punten, met deze score zijn wij voorlopig 3e geworden in PA.
Super resultaat van Jos, Han, Hans, Michiel, Loek, Bert, Peter, Floris, Rens en wie ik vergeten ben.
Het eten was vet, het terras gezellig warm, wat wil je meer als amateur.PI4KAR lid van de EURAO

 

Als vereniging zijn wij lid van de VERON, dit om gebruik te kunnen maken van het QSL-bureau. Wij hebben binnen de VERON geen stemrecht en worden dus in zaken zoals CEPT, ITU etc niet door de VERON vertegenwoordigd. 

 

Tot voor kort wilde de IARU(VERON) niet met EURAO aan tafel zitten en gaven aan dat ze het alleenrecht in vertegenwoordiging hadden bij internationale vergaderingen zoals de CEPT en ITU. Inmiddels zijn er onderlinge contacten gelegd en vertegenwoordigd de EURAO de belangen van de aangesloten leden, dus sinds vandaag ook die van de KARleden. Voor meer informatie:  http://www.eurao.org/nl

EURAO  heeft bij  de VN een adviesstatus gekregen, daar zijn wij als zendamateur goed mee. 

55 Jaar verbindingen op 23 cm tussen PA en ON

zie pagina: PA23ON

 

Op donderdag 23 augustus vond de Lunch plaats tgv het 1e QSO op 23 cm tussen ON en PA in 1963

De lunch liep gezellig uit tot 4 uur. Naast meerdere KARleden waren ook de weduwe en zoon van Piet PA0VLP aanwezig en natuurlijk zijn Belgische tegenstation uit 1963 de 87 jarige Gaspard Wilde ON4ZK, die inmiddels ook al 68 jaar zendamateur is en voor die tijd gepiraat heeft in Belgie en Congo.

Van Links naar rechts op de foto de weduwe van Piet PA0VLP, Gaspard ON4ZK en Antoine de zoon van Piet.

Zij ontvingen allemaal het afgebeelde aandenken aan deze dag. 


Jeugdtoernooi

Zondag 27 mei was het Jeugdtoernooi bij onze buren op het gildeterrein, waarbij kinderen tot 13 jaar, kennis maken met verschillende facetten van het Gildeleven, sporten en hobby’s.

Wij deden ook mee, de kinderen krijgen de opdracht om een korte zin in morse te nemen, deze zin wordt geseind door Louis PA0LCE, die de +/- 50 kinderen daarnaast zeker spannende dingen over onze hobby vertelde.


Sponsoring
Sinds een aantal maanden zijn er 2 nieuwe Digitale Systemen in de regio Eindhoven actief, betaald uit eigen zak door een aantal amateurs.  

Het is de Dstar hotspot PI1EHV op 144.875 en de regionale DMR repeater PI1EHN op 438.2500

Maak er gebruik en leg de hele wereld aan je voeten(-:
PI4KAR heeft een sponsorbedrag van 150 euro hiervoor beschikbaar gesteld. 

De opbrengst voor PI4KAR van de Rabobank Clubkasactie is 75 euro, iedereen bedankt die op ons gestemd heeft.Donderdagavond 

Bijeenkomst in het KARhome, loop binnen vanaf 19.30

De radioshack is open, apparatuur en gratis koffie en koekjes staan klaar. 

Leemskuilen 16 B, 5531 NL, op het Gildeterrein in Bladel


 

1e zaterdag van de maand                 

Op de 1e zaterdagmiddag van de maand Clubmiddag, jullie zijn van harte welkom in het KARhome voor gratis koffie, thee Oma’s cake en soms bitterballen. 

Af en toe moeten er wat klusjes aan en rondom het KARhome gedaan worden, maar daarnaast kun je natuurlijk altijd voor jezelf aan de gang met de beschikbare meetapparatuur, gereedschappen en materialen.


Veilingen bij de VERON Eindhoven

De regels voor de veiling en verkoop:

1. De veiling- en verkoopavond van de Veron afdeling Eindhoven staat open voor alle radio-amateurs, die lid zijn van een van de amateur-verenigingen en/ of afdelingen in de regio, dus zowel Veron, VRZA als de KAR.
2. Iedereen mag spullen ter veilig aanbieden. Een deel van de opbrengst ( 25% ) komt ten goede aan de afdeling Eindhoven; de rest is voor de verkoper.
3. Spullen, die aangeboden worden, horen bij onze radio-hobby.
4. Niet verkochte spullen moeten weer door de aanbieder mee naar huis worden genomen.
Uit de praktijk is gebleken, dat de meeste zaken voor "kwartjes" van eigenaar wisselen, dus verwacht niet er rijk van te worden HI....
De veiling en verkoop is in principe elke 2e maandag van de maand in Wijkgebouw 't Slot, Kastelenplein 167, 5653 LX  Eindhoven, aanvang 20:00 uur.
Zie de convo van de VERON afdeling Eindhoven voor verdere data.  https://a13.veron.nl/agenda-2/

 


KAR REMOTE SDR RX


Een goeie antenne is meer waard dan 1 kw, zeker bij ontvangst is een goeie antenne in een ideale omgeving zonder de man-made noise vandaag de dag niet meer voor elke Urbane amateur haalbaar.
Op het KARterrein is het RF rustig en de ontvangst super..

Inmiddels is de Discone antenne van 25-1330 mhz en Diamond 8010 aangesloten.


 

Plan Egyptische Poort Bladel.

Wij hebben als radioclub PI4KAR na de openbare belofte van de wethouder in oktober 2016, "dat wij mogen blijven met ons clubgebouw", flink geïnvesteerd in onze home, techniek, infrastructuur en omliggend terrein. 

Het ledenaantal is toegenomen, we kunnen ons nu permitteren om jonge mensen uit de deze Kennisregio te informeren over techniek en communicatie. 
Wij houden de gemeente en partijen aan deze belofte om onze toekomst te zekeren.