Kempische Amateur Radioclub PI4KAR
Bladel, opgericht 10 november 1993


PH55CUBA Deze call is in gebruik tussen 19 mei en 15 juni a.s.

Bert Plaum van de KAR en Wethouder Fons D'Haens (Rechts) bij de onthullingOp donderdag 26 mei heeft wethouder d’Haens van de gemeente Bladel het infobord bij de luchtwachttoren onthuld en daarna met de aanwezige een bezoek gebracht aan ons clubgebouw.

http://www.bladel.nl/actueel/nieuws_253/item/wat-is-die-toren-nu-eigenlijk_48305.html 

Herinnering aan de Koude Oorlog  luchtwachttoren 8C1 Bladel


‘Kijken, Luisteren, Doorgeven’, luidde het motto van het Korps Luchtwachtdienst, die deze militaire uitkijktoren tijdens de Koude Oorlog gebruikte om vijandelijke - lees Russische - vliegtuigen te spotten die lager vlogen dan de radar kon waarnemen. De luchtwachttoren, codenaam ‘Cuba 1’, maakte deel uit van een netwerk van 276 uitkijkposten dat tussen 1951 en 1956 verspreid over het land werd aangelegd. 
 
Raatbouw
De toren is in 1953 gebouwd van prefab betonnen raatbouwelementen en is van type 11,64, in totaal ruim 13 m hoog. De toren is in opdracht van Defensie ontworpen door architect Marten Zwaagstra. N.V. Schokbeton in Kampen leverde de raat bouwelementen. Omdat vliegtuigen tot op 8 km hoorbaar waren, stonden de posten maximaal 16 km uit elkaar. Drie posten vormden samen een kring.

Luchtwachters
 Op het open platform van de toren speurden luchtwachters met een kijker en op het gehoor het luchtruim af op vliegtuigen. Richting en afstand van gespotte vliegtuigen werden bepaald met een peilinstrument, het luchtwachtinstrument. De luchtwachters waren vrijwilligers die een opleiding kregen in vliegtuigherkenning. Onder hen waren Wil en Koos Timmermans uit Hulsel, Piet Michiels, Sjef en Jan van der Heijden uit Netersel en Henk Schenning, Theu Daniels en postcommandant Wil Daniels uit Bladel.

Luchtwachtcentrum
De luchtwachters meldden hun waarnemingen per telefoon door aan het luchtwachtcentrum in Eindhoven, dat in verbinding stond met het landelijke commandocentrum in Driebergen. Daar werd beslist over inzetten van gevechtsvliegtuigen en luchtdoelartillerie en waarschuwen van de Bescherming Bevolking (BB). Gelukkig kwam het nooit zover.

Opheffing
Door snellere vliegtuigen en verbeterde radar was het via oog en oor volgen van vliegtuigen begin jaren zestig nutteloos geworden. In 1964 werd het KLD daarom sterk ingekrompen en in 1968 opgeheven. Luchtwachttoren Bladel verloor zijn functie, maar bleef overeind en is nu één van de slechts 19 nog bestaande luchtwachttorens. De toren is eigendom van de gemeente Bladel en gemeentelijk monument. 
 

PH55CUBA in English
PH55CUBAin english.pdf (126.01KB)
PH55CUBA in English
PH55CUBAin english.pdf
(126.01KB)


Orginele bouwvergunning toren Bladel
1952 bouwvergunning lwt Bladel oude locatie bron gemeente Bladel.pdf (7.45MB)


Bronnen: Sandra van Lochem, Eindhovens Dagblad, Defensie beeldarchief.

Beeld: NIMH, BHIC, ED, MvD en particuliere collecties